Tuesday, February 15, 2011

Tak Kenal Maka Tak Cinta

Salam Maulidurrasul...

"Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan ilmu sebagai sifat tertinggi di antara sifat-sifat yang sempurna. Aku bersaksi, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagiNya, yang mengkhususkan hamba-hamba yang dikehendakiNya dengan berbagai kelebihan hikmah. Aku bersaksi, sesungguhnya Muhammad itu hamba dan RasulNya yang diiestimewakan dengan segala macam kesempurnaan sebagai hamba. Semoga Allah berkenan melimpahkan rahmatNya kepada junjungan kita Muhammad s.a.w. Seorang Rasul yang jiwanya telah dipenuhi dengan kemuliaan-kemuliaan Allah Yang Maha Tinggi dan penglihatannya dipnuhi keagungan Allah yang mendapat pertolongan. Semoga Allah melimpahkan rahmatNya pula kepada keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang berjalan pada lintasan jalanNya sehingga mereka memperolehi kebaikan yang sempurna." Amin


Tak kenal maka tak cinta...


SEJARAH RINGKAS RASULULLAH SAW 
Disediakan Oleh: Nor Raihan bin Aziz (Imam BIMB) 

BIODATA RASULULLAH SAW 

· Nama: Muhammad bin ' Abdullah bin ' Abdul Muttalib bin Hashim 
· Tarikh lahir: Subuh Isnin, 12 Rabiulawal / 20 April 571M (dikenali sebagai tahun gajah; sempena peristiwa tentera bergajah Abrahah yang menyerang kota Ka ' abah) 
· Tempat lahir: Di rumah Abu Talib, Makkah Al-Mukarramah 
· Nama bapa: ' Abdullah bin ' Abdul Muttalib bin Hashim 
· Nama ibu: Aminah binti Wahab bin ' Abdul Manaf 
· Pengasuh pertama: Barakah Al-Habsyiyyah (digelar Ummu Aiman. Hamba perempuan bapa Rasulullah SAW) 
· Ibu susu pertama: Thuwaibah (hamba perempuan Abu Lahab) 
· Ibu susu kedua: Halimah binti Abu Zuaib As-Sa ' diah (lebih dikenali Halimah As-Sa ' diah. Suaminya bernama Abu Kabsyah) 

USIA 5 TAHUN 

· Peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh dua malaikat untuk mengeluarkan bahagian syaitan yang wujud di 
dalamnya. 

USIA 6 TAHUN 

· Ibunya Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa ' (sebuah kampung yang terletak di antara Mekah dan Madinah) 
· Baginda dipelihara oleh Ummu Aiman (hamba perempuan bapa Rasulullah SAW) dan dibiayai oleh datuknya ' Abdul Muttalib. 

USIA 8 TAHUN 

· Datuknya, ' Abdul Muttalib pula meninggal dunia. 
· Baginda dipelihara pula oleh bapa saudaranya, Abu Talib. 

USIA 9 TAHUN (Setengah riwayat mengatakan pada usia 12 tahun). 

· Bersama bapa saudaranya, Abu Talib bermusafir ke Syam atas urusan perniagaan. 
· Di kota Busra, negeri Syam, seorang pendita Nasrani bernama Bahira (Buhaira) telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu. 

USIA 20 TAHUN 

· Terlibat dalam peperangan Fijar . Ibnu Hisyam di dalam kitab ' Sirah ' , jilid1, halaman 184-187 menyatakan pada ketika itu usia Muhammad SAW ialah 14 atau 15 tahun. Baginda menyertai peperangan itu beberapa hari dan berperanan mengumpulkan anak-anak panah sahaja. 
· Menyaksikan ' perjanjian Al-Fudhul ' ; perjanjian damai untuk memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi di Mekah. 

USIA 25 TAHUN 

· Bermusafir kali kedua ke Syam atas urusan perniagaan barangan Khadijah binti Khuwailid Al-Asadiyah. 
· Perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisarah; lelaki suruhan Khadijah. 
· Baginda SAW bersama-sama Abu Talib dan beberapa orang bapa saudaranya yang lain pergi berjumpa Amru bin Asad (bapa saudara Khadijah) untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu. 
· Mas kahwin baginda kepada Khadijah adalah sebanyak 500 dirham. 

USIA 35 TAHUN 

· Banjir besar melanda Mekah dan meruntuhkan dinding Ka ' abah. 
· Pembinaan semula Ka ' abah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan penduduk Mekah. 
· Rasulullah SAW diberi kemuliaan untuk meletakkan ' Hajarul-Aswad ' ke tempat asal dan sekaligus meredakan pertelingkahan berhubung perletakan batu tersebut. 

USIA 40 TAHUN 

· Menerima wahyu di gua Hira ' sebagai perlantikan menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman. 

USIA 53 TAHUN 

· Berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dengan ditemani oleh Saidina Abu Bakar Al-Siddiq. 
· Sampai ke Madinah pada tanggal 12 Rabiulawal/ 24 September 622M. 

USIA 63 TAHUN 

· Kewafatan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah pada hari Isnin, 12 Rabiulawal tahun 11H/ 8 Jun 632M. 

ISTERI-ISTERI RASULULLAH SAW. 

§ Khadijah Binti Khuwailid 
§ Saudah Binti Zam ' ah 
§ ' Aisyah Binti Abu Bakar (anak Saidina Abu Bakar) 
§ Hafsah binti ' Umar (anak Saidina ' Umar bin Al-Khattab) 
§ Ummi Habibah Binti Abu Sufyan 
§ Hindun Binti Umaiyah (digelar Ummi Salamah) 
§ Zainab Binti Jahsy 
§ Maimunah Binti Harith 
§ Safiyah Binti Huyai bin Akhtab 
§ Zainab Binti Khuzaimah (digelar ' Ummu Al-Masakin ' ; Ibu Orang Miskin) 

ANAK-ANAK RASULULLAH SAW 

1. Qasim 
2. Abdullah 
3. Ibrahim 
4. Zainab 
5. Ruqaiyah 
6. Ummi Kalthum 
7. Fatimah Al-Zahra ' 

ANAK TIRI RASULULLAH SAW 

Halah bin Hind bin Habbasy bin Zurarah al-Tamimi (anak kepada Saidatina Khadijah bersama Hind bin Habbasy. Ketika berkahwin dengan Rasulullah, Khadijah adalah seorang janda). 

SAUDARA SESUSU RASULULLAH SAW IBU SUSUAN 
SAUDARA SUSUAN
1. Thuwaibah1. Hamzah 2. Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad 
1. Halimah Al-Saidiyyah1. Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Mutallib 2. Abdullah bin Harith bin Abdul ' Uzza 
3. Syaima ' binti Harith bin Abdul ' Uzza 
4. ' Aisyah binti Harith bin abdul ' Uzza 

BAPA DAN IBU SAUDARA RASULULLAH SAW (ANAK-ANAK KEPADA ABDUL MUTTALIB) 

1. Al-Harith 
2. Muqawwam 
3. Zubair 
4. Hamzah *** 
5. Al- ' Abbas *** 
6. Abu Talib 
7. Abu Lahab (nama asalnya ' Abdul ' Uzza) 
8. Abdul Ka ' bah 
9. Hijl 
10. Dhirar 
11. Umaimah 
12. Al-Bidha (Ummu Hakim) 
13. ' Atiqah ## 
14. Arwa ## 
15. Umaimah 
16. Barrah 
17. Safiyah (ibu kepada Zubair Al- ' Awwam) *** 

*** Sempat masuk Islam. 
## Ulama ' berselisih pendapat tentang Islamnya.. 

Sabda Rasulullah SAW: 
"Sesiapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia telah mencintai aku. Dan sesiapa yang mencintai aku nescaya dia bersama-samaku di dalam syurga." (Riwayat Al-Sajary daripada Anas 

No comments: