Friday, December 31, 2010

BERBAKTI KEPADA KEDUA ORANG TUA

Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan dari ibnu Mas'ud ra, dia berkata, "Kutanya Rasulullah saw, "Apakah amal yang paling disukai Allah?" Baginda menjawab, "Solat tepat pada waktunya." Kutanya lagi, "Lalu apa?" "Baginda menjawab, Berbakti kepada kedua orang tua." Aku tanya lagi, "Lalu apa lagi?" Baginda jawab, "Jihad." Imam Muslim dan lainnya merawikan, "Tiada seorang anak dapat membalas jasa orang tuanya, melainkan ia membeli seorang hamba dan memerdekakannya."


Imam Muslim merawikan, "Seorang lelaki menghadap Rasulullah saw sambil berkata, "Aku berjanji pada engkau untuk berhijrah dan berjihad semata mengharapkan pahala." Rasulullah saw bertanya, "Apakah salah satu orang tuamu masih hidup?." lelaki itu menjawab, "Ya,malah keduanya masih hidup."Rasulullah bertanya, "Apakah engkau ingin mendapatkan pahala dari Allah?" lelaki itu menjawab, "Ya,." Lalu baginda bersabda,"Pulanglah kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah kepada mereka."


Abu Ya'la dan Tabrani seraya berkata, "Aku ingin berjihad, namun aku tidak mampu." Rasulullah bertanya, "Apakah salah seorang orang tuamu masih hidup?" Dia menjawab, ibuku masih hidup." Lalu Rasulullah saw bersabda:
        "Mohonlah kepada Allah untuk berbakti kepadanya. Jika engkau berbuat demikian, maka sama dengan berhaji, berumrah, dan berjihad."




Menurut riwayat Thabrani: "Ya Rasulullah! Aku ingin berjihad fisabilillah." Rasulullah saw bertanya, "Apakah ibumu masih hidup?." Jawabnya, "Benar." Kemudian Rasulullah saw berkata, "Jagailah dia kerana di sana ada Syurga." Menurut riwayat Ibnu Majah, "Ya Rasulullah, apakah hak kedua orang tua pada anaknya?" Rasulullah menjawab, "Mereka adalah Syurga dan Nerakamu."


Dan riwayat Ibnu Majah, dan Nasa'i serta disahihkan oleh al-Hakim, "Ya Rasulullah, aku ingin berperang, maka aku datang meminta petunjukmu." Lalu Rasulullah bersabda, "Apakah kamu masih ada ibu?" Lelaki itu menjawab, "Ya." Lalu Nabi berkata, "Jagailah mereka, sesungguhnya Syurga terletak di bawah kakinya." Dalam riwayat yang sahih, dikatakan, "Apakah engkau masih ada kedua orang tua?" Jawabnya, "Ya." Kemudian Rasulullah berkata, jagailah mereka, sesungguhnya Syurga terletak di bawah tapak kakinya." Malaj at-Tarmidzi membenarkannya dari Abu Darda' ra bahawa seorang lelaki datang kepadanya seraya berkata, "Aku ada isteri, sedang ibuku minta aku menceraikannya saja." Dia berkata, "Aku dengar Rasulullah saw bersabda,

     "Orang tua itu kunci pintu Syurga, Jika mahu aku hilangkan saja atau aku menjaganya."




Ibnu Hibban dalam sahihnya, "Seorang lelaki datang kepada Abu Darda' seraya dia berkata, "Bapaku selalu bersamaku hingga mengahwinkanku. Kini beliau meminta aku menceraikan isteriku." Abu Darda' berkata, "Aku tidak memerintahkan engkau memerdekakan orang tuamu, tidak pula aku perintahkan engkau ceraikan isterimu. Hanya jika engkau mahu, kuceritakan apa yang kudengar dari Rasulullah saw, beliau bersabda:

     "Orang tua itu kunci pintu Syurga. Peliharalah itu jika kamu mahu, atau kamu tinggalkan saja!"




Imam empat, dari Ibnu Umar dia berkata, "Aku punya isteri yang kucintai, namun Umar membencinya. Dia menyuruhku menceraikannya tetapi aku menolak. Dia datang kepada Rasulullah saw, menceritakan hal itu padanya. Lalu Rasulullah saw perintahkan aku menceraikan isteriku."


Imam Ahmad dengan sanad sahih, "Siapa ingin berbakti kepada kedua orag tuanya serta bersilaturrahim." Abu Ya'la dan yang lainnya, "Siapa berbakti kepada kedua orang tuanya beruntunglah dia. Allah akan panjangkan umurnya." Ibnu majah dan Ibnu Hibban, "Seorang lelaki akan terhalang rezekinya sebab dosa yang dilakukannya. Tidak mampu menolak takdir kecuali doa dan tidak boleh menambah umur kecuali berbakti (kepada orang tua).


Al-Hakim merawikan, "Maafkanlah isteri orang, maka isterimu akan memaafkanmu dan berbakti kepada orang tuamu, maka anakmu akan berbakti kepadamu..." At-Thabrani dengan sanad Hasan, "Berbaktilah kepada orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepada kepadamu dan maafkanlah maka isterimu akan memaafkanmu." Imam Muslim, "Hinalah dia, hinalah dia, hinalah dia." Ditanyakan, "Siapa dia Ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Iaitu orang yang mendapati kedua orang tua di sisinya telah tua dan salah satunya, kemudian dia tidak masuk Syurga atau mereka tidak memasukkannya ke Syurga." At-Thabrani dengan salah satu sanadnya dari Hasan, "Nabi saw naik mibar, lalu beliau bersabda: Amin, amin, amin." Kemudian beliau bersabda:

     "Jibril telah datang kepadaku. Dia bertanya, "Ya Muhammad, siapa menemui bulan Ramadhan, lalu dia mati tidak diampuni dan dimasukkan ke Neraka kemudian Allah menjauhkannya. Katakanlah, "Amin.", Maka aku berkata, "Amin. Dia berkata, "Siapa mendengar nama engkau disebut, namun dia tidak membaca selawat untukmu, dia mati dan masuk Neraka, lalu Allah menjauhkannya. Katakanlah amin." Maka aku berkata amin. Dia berkata, "Siapa menemui salah satu dari kedua orang tuanya, dia tidak berbakti kepadanya, lalu mati masuk Neraka, namun Allah menjauhkannya. Katakanlah "amin." Maka aku berkata "amin". Malah Ibnu Hibban dalam sahihnya, juga merawikan. Hanya di situ dia berkata. "Siapa yang menemui kedua orang tuanya atau salah satunya, dan Allah menjauhkannya. Katakalah amin maka aku berkata amin,"


ImamBukhari dan Muslim merawikan, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak aku pergauli dengan baik?" Baginda menjawab, "Ibumu." Aku bertanya , "Lalu siapa lagi." Baginda menjawab, "Ibumu." Aku bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Baginda menjawab, "Ibumu!." Aku bertanya lagi, "Siapa lagi?." Baginda menjawab, "bapamu."


Juga Asy-Syaikhan merawikan dari Asmak binti Abu Bakar ra dia berkata, "Ibuku datang kepadaku dia seorang musyrik, di zaman Rasulullah saw. Maka aku minta fatwa Rasulullah saw. Aku berkata: Ibuku datang kepadaku sedangkan dia benci kepada Islam, perlukah aku menemuinya?. Nabi saw menjawab, "Ya, temuilah dia."


Ibnu Hibban merawikan, "Keredhaan Allah itu bergantung kepada keredhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah itu juga bergantung kepada kemarahan kedua orang tua."Dan dalam riwayat at-Thabrani, "Taat kepada Allah juga bermakna taat terhadap orang tua serta menderhakai-Nya juga bermakna menderhakai terhadap orang tua." Dalam riwayat al-Bazzar, "Redha Tuhan itu terdapat dalam redha kedua orang tua serta kemurkaan-Nya terdapat dalam kemarahan kedua orang tua."




Riwayat at-Tarmidzi, "Seorang lelaki datang kepada Rasulullah saw seraya berkata, "Aku telah melakukan dosa besar, bolehkah aku bertaubat?" Nabi bertanya, "Apakah engkau ada ibu?" Dia menjawab, "Tidak." Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau ada mak cik?" Dia menjawab, "Ada." Kemudian Nabi bersabda " Berbaktilah kepadanya"




Dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku berbakti kepada kedua orang tuaku dengan sesuatu setelah mereka meninggal?" Nabi menjawab, "Boleh, dengan mendoakan mereka dan memohon diampunkan mereka, menepati janjinya setelah mereka meninggal, menghubungi sanak kerabat yang hanya boleh dihubungi dengan mereka serta memuliakan teman mereka." Ibnu Hibban juga merawikannya dan menambahkan, "Seorang lelaki berkata, "Alangkah banyak dan baiknya itu ya Easulullah." Rasulullah berkata, "Amalkan ia."


Dalam riwayat Muslim, "Ibnu Umar berjumpa dengan seorang lelaki A'rabi di tengah perjalanan ke Mekah. Segera Ibnu Umar memberkan salam, menumpangkan di atas himarnya serta memberikan serban di kepalanya kepadanya. Ibnu Dinar berkata, "Aku berkata, semoga Allah membalas kebaikanmu, sesungguhnya mereka orang Arabi cukup dengan sedikit." Inbu umar berkata, "Sesungguhnya ayah orang itu adalah teman (ayahku) Umar bin Khatab.
Aku dengar Rasulullah bersabda:
       "Sebaik-baik berbakti adalah bersilaturrahim seorang anak kepada keluarga teman ayahnya."




Dalam riwayat Ibnu Hibban dari Abi Burdah dia berkata, "Aku pergi ke Madinah kemudian Abdullah bin Umar mendatangiku, seraya dia berkata, "Tahukah engkau mengapa aku mendatangimu?" Aku berkata, "Tidak." Lalu dia berkata, "Aku dengar Rasulullah saw bersabda:
       "Siapa suka bersilaturrahim kepada ayahnya di kubur, bersilaturrahim kepada saudara-saudara ayahnya setelah dia meninggal dan sesungguhnya antara ayahku Umar dan ayahmu adalah saudara dan kawan, maka aku suka untuk menyambungnya."


Dalam hadis as-Shaihain mahupun lain yang masyhur dengan riwayat yang bermacam-macam, disebutkan bahawa dahulu ada tiga orang suka keluar menziarahi keluarganya. Pada suatu hari di tengah perjalanan, mereka ditimpa hujan dan berteduh di dalam sebuah gua. Tiba-tiba ada sebuah batu besar menutupi pintu gua tersebut. Mereka berkata, "Batu ini tidak akan boleh terbuka kecuali jika kalian berdoa dengan kesolehan amal kalian."


Dalam sebuah riwayat, "Setengah mereka berkata: Ingatlah akan apakah amal baik yang telah engkau perbuat untuk Allah, Lalu berdoalah dengannya supaya Allah membuka batu itu." Dalam riwayat yang lain lagi,. "Batu telah jatuh dan menutupi pintu gua yang tahu tempat kalian hanyalah Allah, maka berdoalah kepada Allah dengan amal yang telah kamu lakukan." Kemudian salah seorang daripada mereka berdoa, "Ya Allah aku ada kedua orang tua yang telah tua. Tidak pernah aku minum sebelum mereka minum. Pada hari aku pergi mencari kayu, sebelum mereka tidur aku memerahkan susu untuk mereka. Apabila telah siap memerah susu kulihat mereka telah tidur. Namun aku tidak suka minum sebelum mereka. Maka aku berdiri saja sambil memegangi gelas di tanganku menanti mereka bangun hingga pagi. Kemudian mereka bangun dan meminum susunya. Ya Allah, jika sekiranya aku berbuat demikian hanya mengharapkan redha-Mu, maka bukakanlah batu yang menghalangi kami ini!" Lalu batu itu bergerak sedikit di mana mereka belum boleh keluar.




Dalam suatu riwayat: "Aku ada anak kecil dan pekerjaanku ialah mengembala. Apabila aku memerah susu, aku dahulukan orang tuaku sebelum anakku dan pada suatu hari aku pergi mencari kayu hingga petang. Kulihat kedua orang tuaku telah tertidur. Lalu aku memerah susu sebagaimana biasa. Kubawa susu dekat mereka. Namun aku tidak membangunkan mereka serta aku tidak suka pula mendahulukan anakku sebelum mereka. Padahal anak-anakku merengek-rengek berada bersamaku. Demikianlah keadaanku dan keadaan mereka hingga terbit fajar. Jika Engkau tahu aku berbuat demikian semata-mata mengharapkan redha-Mu, maka bukakanlah batu ini hingga mereka dapat melihat langit. Kemudian yang lain menyebutkan dia telah menjaga diri dari perbuatan zina dengan anak perempuan pamannya. Serta yang lain juga menyebutkan dia telah memelihara harta pekerjanya. Maka terbukalah batu itu seluruhnya hingga mereka dapat keluar dan meneruskan perjalanan."


Matahatiku menitip dari:  karya Imam Al Ghazali, terjemahan "Mukasyafah Al Qulub"

No comments: