Wednesday, December 29, 2010

Dari Mata Turun Ke Hati: SABAR DAN SAKITSABAR DAN SAKIT


Barangsiapa ingin selamat daripada azab Allah, mendapatkan pahala dan rahmat-Nya dan masuk ke Syurga-Nya, hendaklah dia menahan nafsu daripada segala keinginan dunia, di samping sabar atas segala kesulitan dan musibahnya. Allah menyukai orang-orang yang sabar, sabar memang mempunyai banyak macam. Sabar melaksanakan perintah (taat). Sabar meninggalkan larangan-larangan-Nya dan sabar ketika mendapat bencana.


Barangsiapa bersabar kerana taat, maka pada hari Kiamat Allah akan memberinya tiga ratus darjat di Syurga. Tiap-tiap darjat itu berjarak antara langit dan bumi. Dan barangsiapa sabar meninggalkan larangan Allah, maka pada hari Kiamat Allah akan memberinya enam ratus darjat. Tiap darjat antara langit ke tujuh dan bumi ke tujuh. Adapun orang yang sabar atas bencana dan musibah, maka hari Kiamat Allah akan membernya tujuh ratus darjat di Syurga. Tiap-tiap darjat antara Arasy dan Tsura.


     Dirawikan daripada Nabi saw, sesungguhnya beliau bersabda: Allah telah berkata;
"Barangsiapa ditimpa bencana, lalu dia mohon perlindungan daripada-Ku, patut Aku memberinya sebelum dia meminta. Dan barangsiapa ditimpa bencana, lalu dia meminta pertolongan kepada makhluk, pasti Kututup semua pintu langit baginya."
Maka bagi orang yang berakal wajiblah dia bersabar atas bencana yang menimpa. Tidak ragu dan mengadu (kepada makhluk). Maka dia akan selamat daripada seksa dunia dan akhirat. Sesungguhnya bencana yang paling pedih hanya menimpa para nabi dan para wali.


Junid al-Baghdadi ra telah berkata, "Bala merupakan pelita bagi orang arif, menyedarkan orang murtad, memperbaiki orang mukmin dan menghancurkan orang yang lengah (lupa). Tidak seorang pun akan mendapat manisnya iman sebelum dia ditimpa bala, rela dan bersabar".


Rasulullah saw juga bersabda:
   "Barangsiapa sakit semalam, dia bersabar dan rela kepada Allah, maka bersih daripada dosa bagaikan ketika dia lahir dari perut ibunya. Jika engkau sakit, janganlah segera meminta sembuh."
Telah berkata Adl Dlahak ra: Barangsiapa tidak diuji antara tiap-tiap empat puluh hari dengan suatu bala, kedukaan dan musibah, maka tidak ada kebaikan baginya di sisi Allah.


     Daripada Muaz bin Jabal ra. beliau berkata: Ketika Allah menguji hamba yang mukmin dengan satu bencana, Dia berkata kepada (malaikat) pencatat amal buruk, "Hapuskan catatan daripadanya." Dan berkata kepada pencatat amal baik, "Tuliskan untuk hamba-Ku yang lebih baik daripada apa yang dia perbuat."


Tersebut pula dalam sebuah Hadis, Daripada Nabi saw, baginda bersabda:
"Ketika seorang hamba sakit, Allah mengutus dua malaikat kepadanya, seraya berkata. "Lihatlah kalian apa kata hamba-Ku." Jika dia berkata 'Alhamdulillah', maka diberitahukan kepada Allah, Dia lebih tahu, lalu berkata, "Aku berjanji untuk hamba-Ku. Jika Aku mematikannya, Kumasukkan dia ke Syurga. Dan jika Aku menyembuhkannya, Kugantikan dia daging yang lebih baik daripada dagingnya, serta darah yang lebih baik daripada darahnya. Dan Aku hapuskan pula keburukannya."


     Terdapat dalam kisah, ada salah seorang lelaki fasik daripada Bani Israil. Orang kampung tidak dapat lagi membendung kefasikannya. Mereka mengadu kepada Allah lalu  Allah memberi wahyu kepada musa as. bahawa di antara Bani Israil itu ada seorang pemuda fasik, kemudian Musa as mengusir pemuda itu dari kampung mereka. Sehingga mereka tidak terjilat api (Neraka) oleh kefasikakannya. Maka pergilah pemuda itu ke suatu kampung. Kemudian Allah swt memerintahkan lagi agar Nabi Musa mengusirnya. Maka dia usir pemuda itu. Sehingga pemuda itu pergi ke suatu tempat yang tidak terdapat manusia, tanaman, binatang liar atau burung. Di situlah dia sakit dan tidak ada pula yang menolong. Dia jatuh ke tanah. Dia meletakkan kepalanya sambil berkata, "Kalaulah kepalaku ini dipangku ibuku, tentulah dia mengasihiku. Tentulah dia menangis meratapiku. Kalaulah ayahku di sini, pastilah dia akan menolong dan merawatku. Kalau sekiranya isteriku ada di sini, tentu akan menangis kematianku. Jika anak-anakku ada, tentulah mereka akan tersedu-sedu dan mengiringkan jenazahku, lalu mereka akan berkata: "Ya Tuhan, ampunilah ayahku ini, yang lemah, fasik, derhaka,, yang terusir dari kota ke kampung dan dari kampung ke padang yang gersang. Yang keluar dari dunia ke Akhirat tanpa harapan satu apa pun. "Ya Allah Engkau telah memisahkan aku dari orang tuaku, anakku dan isteriku. Namun janganlah Engkau pisahkan aku daripada rahmat-Mu.


Sesungguhnya engkau telah membakar hatiku sebab berpisah dengan mereka. Namun janganlah Engkau bakar hati ini dengan Neraka-Mu kerana kemaksiatanku,"Kemudian Allah mengutuskan bidadari menjelma menyerupai ibunya. Dan bidadari lain menyerupai isterinya. Begitu ghilman (anak-anak syurga) menjelma sebagai anak-anaknya, serta mengutuskan malaikat seolah-olah menjadi bapanya. Mereka duduk di sisinya dan meratapinya. Lalu lelaki itu berkata, "Sesungguhnya ini ibu bapaku, isteriku, anak-anakku telah hadir di sisimu",
Maka legalah hatinya sehingga pulang ke rahmatullah dengan suci dan terampun dosanya. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, "Pergilah ke suatu padang di sebuah tempat di sana. Di situ telah mati seorang wali. Maka hadir dan uruskanlah dia!."


Ketika Musa as datang ke tempat itu, baginda melihat pemuda yang diusirnya dari kota dan dari kampung dengan perintah Allah. Juga baginda lihat para bidadari mengerumuninya. Lalu baginda berkata: "Ya Tuhanku, bukankah ini pemuda yang aku usir dari kota dan dari sebuah kampung atas perintah-Mu?." Allah berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya Aku telah merahmatinya dan mengampuninya. Sebab dia meratap ditempatnya. Dia tinggalkan kampung halamannya, kedua orang tuanya, bahkan anak dan isterinya. Maka Aku utus para bidadari menjelma sebagai ibu dan isterinya, malaikat sebagai bapanya. Mereka mengasihi kepedihan dan pengasingannya. Sesungguhnya jika dia meninggal di tempat jauh, maka ahli bumi dan ahli langit akan menangis mengasihaninya. Lalu bagaimana Aku tidak mengasihaninya sedangkan aku Maha Pengasih?,"


Jika seseorang menghadapi sakratul maut di permusafiran, Allah akan berkata, "Wahai malaikat-Ku, ini adalah orang asing sedang bermusafir. Dia meninggalkan anak isteri dan orang tuanya. Jika dia mati tiadalah yang menangis dan meratapinya."


Kemudian Allah menjadikan seorang malaikat menyerupai bapanya, seorang lagi menyerupai ibunya, seorang lagi menyerupai anaknya dan seorang lagi menyerupai keluarganya. Mereka masuk dan membukakan matanya. Sehingga dia melihat orang tua dan keluarganya. Senanglah hatinya. Sehingga dia menghembus nafas terakhir dengan tenang dan bahagia. Kemudian ketika jenazahnya diusung, mereka menghantarnya ke kubur dan mereka mendoakan sampai hari kiamat.


      "Allah maha Halus (penyantun) kepada hamba-hambanya..." (Q.S Asy Syura: 19)


Ibnu Aththok berkata: "Akan terbukti keteguhan dan kebohongan seorang hamba sewaktu berlakunya bencana mahupun kemakmuran. Barangsiapa bersyukur di saat makmur, tetapi mengeluh bila ditimpa bencana, jelas dia orang yang dusta.Meskipun orang mempunyai segudang ilmu, tetapi mengeluh jika terkena angin bencana, sungguh tidak berguna ilmu dan amalannya.  Allah telah berfirman dalam Hadis Qudsi:

      "Barangsiapa tidak rela dengan keputusan-Ku dan tidak syukur pula dengan pemberian-Ku, hendaklah dia cari Tuhan selain Aku!."


    Wahab bin Munabbah bercerita:
Ada seorang Nabi telah menyembah kepada Allah selama lima puluh tahun. Kemudian dia mendapat wahyu dari Allah mengatakan: "Aku telah mengampunimu". Dia bertanya mengapa Engkau mengampuniku sedangkan aku tidak pernah berdosa?" Kemudian Allah memerintahkan agar sebatang pohon menimpanya sehingga dia kesakitan dan tidak tidur semalam suntuk. Kemudian dia mengadukan perihalnya itu kepada Allah.


Maka pohon itu berkata, "Sesungguhnya Allah berkata kepadamu bahawa ibadat lima puluh tahun itu belum cukup untuk menebus keluhan itu.Dari mata turun ke hati, semoga kita semua akan mendapat Limpah Kurnia-Nya. Amin.catatan...citra kehidupan:  Diambil dari buku Imam Al-Ghazali untuk penenang hati.

No comments: